Úvod

Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s. - Doubravka®

Dokumenty ke stažení

Cílem Doubravky je vyvíjení činnosti prostřednictvím členů spolku, jeho sympatizantů, zaměstnanců spolku a dalších osob vedoucí ke

  • uspokojení potřeb osob postižených civilizačními chorobami,
  • zlepšování zdravotních a sociálních podmínek seniorů a zdravotně postižených,
  • obohacení a naplnění jejich života prostřednictvím volnočasových aktivit, osvětové a poradenské činnosti, pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí

Doubravka je zájmová organizace nezávislá na politických stranách, orgánech státní moci a správy, církvích i jiných organizacích.

K zabezpečení svých cílů jedná s orgány samosprávy i státní správy a dalšími veřejnými institucemi a s fyzickými a právnickými osobami na základě partnerství a vzájemného respektování.

Doubravka je INTEGRÁTOREM projektů, chce přispět ke zvýšení kvality života v regionu Teplicka / Ústeckého kraje („snížit odstup od Prahy/Evropy“)

Diskuze o společném postupu s Diakonií ČCE v Krabčicích, s příkladným a renomovaným poskytovatelem služeb, při vybudování sociální služby komunitního typu na Teplicku jsme zahájili již před rokem 2017. V dlouhodobém plánu uvažujeme o 3 komunitních domech pro 45 až 72 klientů s různými formami indispozic, takové parametry projektu jsou mj. ekonomicky opodstatněny potřebnou celkovou kapacitou. Pro konkretizaci vize nabyl spolek právní subjektivitu v roce 2017 a pro pilotní projekt s Diakonií přistoupil k nákupu pozemku v lokalitě dostupné pro Tepličany a současně logisticky dostupné pro personál Diakonie. Původní záměr vybudování atriového pavilonu pro postižené demencí spolek spolu s Diakonií Krabčice modifikuje na základě s Ústeckým krajem komunikovaných priorit sociálních služeb na domov pro osoby se zdravotním postižením a doplňuje o chráněné bydlení.

              Pro poskytování služeb a jejich komunikaci s veřejností používá spolek registrovanou ochrannou známku Doubravka© jako symbol Teplicka, Českého středohoří, Ústeckého kraje.

Ing. Tomáš Minařík
předseda spolku
Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s.

  • Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s., Náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov

inPagewebové stránky s AI, doménawebhosting